• Richard Feynman Yaşamı

    feynman postcard 280x240 - Richard Feynman Yaşamı
    UZMANLIK ALANI: TEORIK FIzIK Ne Yaptı? yüzyılın en önemli fizikçilerinden ve tarihin gördüğü en büyük dehalardan kabul edilen Feynman, temel parçacıkların birbiriyle etkileşimlerini tanımlayan kuantum mekaniği ve kuantum ...