Sign in / Join
feynman postcard - Richard Feynman Yaşamı

Richard Feynman Yaşamı

UZMANLIK ALANI: TEORIK FIzIK

Ne Yaptı?

 1. yüzyılın en önemli fizikçilerinden ve tarihin gördüğü en büyük dehalardan kabul edilen Feynman, temel parçacıkların birbiriyle etkileşimlerini tanımlayan kuantum mekaniği ve kuantum elekt­rodinamiğine önemli katkılarda bulundu, atomaltı parçacıkların davranışlarını kendi yarattığı diyagramlarla açıkladı.

Bunların yanı sıra bilimsel çalışmaları, konuşmaları ve fikirleriy­le kuantum bilgisayarlar ve nanoteknolojinin doğuşuna öncülük etti.

Hangi Dâhilerden Etkilendi?

Leonardo da Vinci Ernst Mach Seymour Benzer Erwin Schrödinger Baruch Spinoza

Öne Çıkan Nitelikleri

Müzik ve resimde de yetenekli olan Feynman bongo çalıyor, “Ofey” maflası ile resim yapıyordu. Çoklu algıya (sineztezi) sahip olan fizikçi matematiksel fonksiyonları renkli görürdü. Doğuştan süper zeki olmasının yanında, aklına koyduğu her şeyi hızla ve kolayca öğrenmesi de onun en bili­nen özellikleri arasında.

Sürekli, hayatında çok işine yarayacağını düşündüğü pratik çözümler geliştirir, kendi­sine özgü bu yöntemleri kullanarak her şeyi başarabileceğini düşünürdü. Ve gerçekten başarırdı. Yapmak istemediği ya da vakit kaybı olarak nitelendirdiği şeyler için de ra­hatlıkla “Hayır” diyebilen bir insandı.

Her şeyi sorgulamayı alışkanlık haline getirmiş meraklı zihnini ve annesinden al­dığı mizah gücünü birleştirip hayatının her alanında kullandı. Yaşamın kendisine sun­duğu zevklerden asla vazgeçmeden gelmiş geçmiş en büyük bilim insanları arasında yer almayı başardı.

Günlük Yaşamı

Çalışırken rahatsız edilmeyi sevmeyen Feynman hayatını bir rutine adamaktansa içinden geldiği gibi yaşamayı tercih eden ender dâhilerdendi. Uyku düzenini koru­maya özen gösterir, her zaman dinlenmiş ve açık bir zihinle çalışır, sağlığından ödün vermeden yaşar ama belirli bir düzene sadık kalmazdı.

Fiziksel Aktiviteler

Zaten son derece aktif bir hayat sürdüğü için zamanının çoğunu dışarıda geçiriyor­du. Son derece yüksek enerjisini hayatı ku­caklaması, deneyimlere açık olması, sosyal bir yaşam sürdürmesi ve sevdiği şeylerin peşinden koşmasına borçlu olduğunu söy­lüyordu.

Feynman’dan Yaratıcı Bir Zihin ve Mutlu Bir Hayat İçin Öneriler

 1. Başkalarının ne düşündüğünü asla önemsemeyin. Onların sizden beklediği şeyleri yerine getirmek gibi bir zorunlulu­ğunuz yok. Bu beklentiler onların hatası, sizin değil.
 2. Ne olmak istediğinizi değil, ne yapmak istediğinizi bulun. Seveceğiniz şeyi bulun ve ona aşık olun. Öyle derinine inin ki di­ğer her şeyi unutun.
 3. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Hatta bilmemek daha güzeldir; öğrenme isteği duyarsınız.
 4. Sizi gerçekten ilgilendiren şeylere yönelin. Vaktinizi masa başında geçir­mek yerine dışarı çıkın, hayatı gerçek­ten izleyin, tanık olun, deneyime dö­nüştürün.
 5. Mizahın gücüne inanın, şakacı ve oyunbaz olmayı ihmal etmeyin. Ve her zaman dürüst olun.
 6. Cesur olun ve yeni şeyler deneyin.
 7. Yaratıcılığı ortaya çıkarmak zaman alır; buna adanın.
 8. Sade ve basit olanı hedefleyin. Yaratıcı­lık karmaşık sistemler üretebilmek değil, onları basitleştirebilmektir.
 9. Her zaman ne yaptığınızı bilin. Kendi­nizi kandırmak çok kolaydır. Bu tuzağa düşmediğinizden emin olun.

Dönüm Noktası

Richard Feynman, çocukluğunda baba­sının kendisine aşılamış olduğu her şeyi sorgulama, asla sorgulamadan kabul et­
meme alışkanlığıyla büyürken, bir yandan da bastırılamayan bir merakla “şeylerin” nasıl çalıştığını öğrenme arzusu duyuyor­du. Babası bu konuda da yardımcı oluyor, sorularını son derece pratik çözümler ve örneklerle yanıtlıyordu. Bu sayede ilerleyen yıllarda “Feynman Sorun Çözme Algorit­ması” adını verdiği yöntemi geliştirdi.

Anne ve babasının desteğiyle, 11 yaşın­dayken ilk laboratuvarını kurdu ve basit deneyler yaptı. Hemen ardından radyoları söküp tekrar takmaya başladı ve bu sırada bir hırsız alarmı tasarladı. Kısa süre içinde komşuların bozulan radyolarını onarması için çağrılan bir çocuğa dönüşmüştü. On­ları nasıl onaracağı hakkında en ufak bir fikri yoktu ama deniyor, karşılaştığı her radyoda yeni bir şeyler öğreniyor, öğren­diklerini diğer deneylerinde de kullanıyor ve bu arada tüm radyoları tamir etmeyi başarıyordu.

Feynman Sorun Çözme Algoritması

Hayatı kolaylaştıran pratik çözümlerinin temelindeki yöntemi basitleştirip, bundan herkesin faydalanabilmesi için üç aşama­dan oluşan bir algoritma yazdı:

 1. Sorunun ne olduğunu yazın.
 2. Üzerinde gerçekten düşünün.
 3. Bulduğunuz cevabı yazın.

Çok basit görünse de işe yarayan bu siste­min sırrı bilinçaltını devreye sokarak çözüm üretebiliyor oluşunda gizli.

 

 

Leave a reply