Sign in / Join
çocuğum sebepsiz yere ateşleniyor - Çocuklarda ateşlenmenin sebepleri

Çocuklarda ateşlenmenin sebepleri

1- Enfeksiyonlar: Grip, üst solunum yolu enfeksiyonları, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, 5.
ve 6.
hastalık, kabakulak, tonsillofarenjit, sinüzit, ortakulakenfeksiyonları, laringotrekeobronşit, zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, gastroenterit, menenjit, ensefalit, myokardit, endokardit, perikardit, artrit, osteomyelit, bakteriyemi, sepsis gibi.
2- Aşılar: Bebeklik döneminde yapılan bilhassa karma aşılar ardından.
3- Doku Hasarı: Travmatoloji, kas içi enjeksiyonlar, diş çıkarma, yanık gibi.
4- Su kaybı: İshal, kusma, yanık vb.
5- Habis olaylar: Lösemi, lenfoma, metastatik hastalıklar.
6- İlaçlar: Antibiyotikler, atropin, amfetamin, amfoterisin gibi.
7- Kan transfüzyonları.
8- Baş travmaları.
9- Biyolojik ajanlar.
10- İmmünolojik hastalıklar: Romatoid artrit, sistemik lupus eritomatozus, kawazaki hastalığı.
11- İnflamatuar hastalıklar: İnflamatuar bağırsak hastalığı.
12- Endokrin hastalıklar.
13- Metabolik hastalıklar: Gut ve üremi gibi.
14- Zehirlenmeler.
15- Sebebi meçhul ya da araştırılmayan hastalıklar.

Leave a reply