• feynman postcard - Richard Feynman Yaşamı

    Richard Feynman Yaşamı

    UZMANLIK ALANI: TEORIK FIzIK Ne Yaptı? yüzyılın en önemli fizikçilerinden ve tarihin gördüğü en büyük dehalardan kabul edilen Feynman, temel ...